Nhóm luyện tập cầu lông

0
940

Vào tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần, từ 5 giờ chiều, tại Gotenshita (Hongo campus), có các thành viên sẽ cùng nhau chơi cầu lông.

Thông tin cụ thể được liên lạc với nhau qua nhóm chat facebook. Mọi người có thể liên hệ anh Vũ Đức Cảnh để có thêm thông tin chi tiết.