21.8 C
Tokyo
Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

ABOUT US

Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Tokyo là hội người Việt bao gồm sinh viên, cựu sinh viên, nhân viên, cựu nhân viên là người Việt đang hoặc đã học tập, làm việc tại trường Đại học Tokyo. Hội sinh viên vừa là nơi để các thành viên có thể giao lưu, liên lạc, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, công tác, cũng vừa là nơi để các cựu sinh viên, nhân viên có thể tìm lại để chia sẻ, gặp gỡ.

Contact us: contact@tokyouni.org

FOLLOW US