Học bổng cho sinh viên tiến sỹ Khoa Kỹ thuật đô thị (Urban Engineering)

 Học bổng cho sinh viên tiến sỹ Khoa Kỹ thuật đô thị (Urban Engineering)

1) SEUT-RA (For doctoral students only):  https://www.t.u-tokyo.ac.jp/en/soe/admission/seut-ra

  • Outstanding Candidates (SEUT-RA Type A): ¥120,000/month
  • Excellent Candidates (SEUT-RA Type B) :¥50,000/month
  • Thời gian đăng ký: một năm 2 lần vào tháng 1 và tháng 7 

2) SPRING GX (For doctoral students only): https://www.cis-trans.jp/spring_gx/recruitment-e.html

  • Research stipend: ¥180,000/month
  •  Research grant: ¥360,000/year
  • Thời hạn đăng ký: Tháng 3 hàng năm

Graduate School of Information Science and Technology The University of Tokyo

Thời gian đăng ký nộp hồ sơ

Thời gian đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh AY2025 (được tiến hành vào AY2024) cho chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ (ngày nhập học: 10/2024, 4/2025 hoặc 10/2025) 

[Kỳ thi mùa hè] – Thời gian đăng ký: 31/5 đến 6/6 năm 2024 (JST).

[Kỳ thi mùa đông] –Thời gian đăng ký: 13/11 đến 19/11 năm 2024 (JST)

Kiểm tra Hướng dẫn tuyển sinh của Trường sau đại học và khoa bạn dự định đăng ký, đồng thời chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo hướng dẫn.

Hệ thống đăng ký sẽ được mở vào ngày 31/5. Truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/entra/entra_e.shtml#“part6”/